dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler - Seri Port Röle Kontrol

Seri Port Röle Kontrol
Bu projemizde seri port ekranından 8 kanal röle kartını kontrol etme devresini paylaşıyoruz.

Klavyenin 0 ila 8 nolu tuşları röle kartı üzerinde bulunan 1'den 8'e kadar olan röleleri açıp kapamak için kullanılır. 0 tüm röleleri kapatır.

Amaç
Seri port ekranınını kullanarak 8 kanal röle kartını kontrol etme becerisi kazanmak.

Seviye
Orta seviye

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=fVdY6bFhI-E" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=fVdY6bFhI-E</a>
Video 1: Seri port ekranı ile röle kontrol

Fotoğraf 1: Devrenin kurulmuş hali

Şema 1: Fritzing çizimi

Malzeme listesi

Seri port röle kontrol arduino kodları
Kod: [Seç]
/*
www.domirobot.com
Seri Port Role Kontrol
SUBAT 2017
@2017, All Rights Reserved
@2017 Tüm Hakları Saklıdır. */
#define relay1 12
#define relay2 11
#define relay3 10
#define relay4 9
#define relay5 8
#define relay6 7
#define relay7 6
#define relay8 5
int veri = 0;       
void setup() {
  pinMode(relay1,OUTPUT); 
  pinMode(relay2,OUTPUT);
  pinMode(relay3,OUTPUT);
  pinMode(relay4,OUTPUT);
  pinMode(relay5,OUTPUT);
  pinMode(relay6,OUTPUT);
  pinMode(relay7,OUTPUT);
  pinMode(relay8,OUTPUT);
  digitalWrite(relay1,HIGH);
  digitalWrite(relay2,HIGH);
  digitalWrite(relay3,HIGH);
  digitalWrite(relay4,HIGH);
  digitalWrite(relay5,HIGH);
  digitalWrite(relay6,HIGH);
  digitalWrite(relay7,HIGH);
  digitalWrite(relay8,HIGH);
  Serial.begin(9600);       
}
void loop () {
  veri = Serial.read();   

  if (veri == '1' ) {
    digitalWrite(relay1,LOW);
    Serial.println("relay1 ON");
  }
  if (veri == '2' ) {
    digitalWrite(relay2,LOW);
    Serial.println("relay1 ON");
  }
  if (veri == '3' ) {
    digitalWrite(relay3,LOW);
    Serial.println("relay1 ON");
  } 
  if (veri == '4' ) {
    digitalWrite(relay4,LOW);
    Serial.println("relay1 ON");
  } 
  if (veri == '5' ) {
    digitalWrite(relay5,LOW);
    Serial.println("relay1 ON");
  }
  if (veri == '6' ) {
    digitalWrite(relay6,LOW);
    Serial.println("relay1 ON");
  }     

  if (veri == '7' ) {
    digitalWrite(relay7,LOW);
    Serial.println("relay1 ON");
  }   
  if (veri == '8' ) {
    digitalWrite(relay8,LOW);
    Serial.println("relay1 ON");
  }     
  if (veri == '0' ) {
    digitalWrite(relay1,HIGH);
    digitalWrite(relay2,HIGH);
    digitalWrite(relay3,HIGH);
    digitalWrite(relay4,HIGH);
    digitalWrite(relay5,HIGH);
    digitalWrite(relay6,HIGH);
    digitalWrite(relay7,HIGH);
    digitalWrite(relay8,HIGH);
    Serial.println("relays OFF");
  }     
}

Download
İhtiyaç duyulması halinde projeye ait dosyalara buraya tıklayıp ulaşabilirsiniz.


8 kanal röle modülü satın al

  • 8 kanal röle modülü satın al8 kanal röle modülü satın al8 kanal röle modülü satın al