dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler - Potansiyometre İle Servo Kontrolü

Potansiyometre İle Servo Kontrolü
Bu projemizde arduinoya bağlı bir potansiyometre ile servo motora 180 derecelik açı kontrolü yaptıracağız. Mevcut kodlamada değişiklik yaparak maksimum açıyı azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Motor beslemesini arduinoden bağımsız bir kaynaktan yapıyoruz. Arduino ile motorun aynı kaynaktan beslenmesi durumunda problem çıkabilir.

Amaç
Potansiyometre ile servo motoru kontrol edebilme becerisi kazanmak.

Seviye
Temel seviye

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=IGcNe6xyaJY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=IGcNe6xyaJY</a>
Video 1: Potansiyometre ile servo kontrolü

Fotoğraf 1: Potansiyometre ile servo kontrolü

Şema 1: Fritzing devre şeması

Malzeme listesi

Potansiyometre ile servo kontrolü arduino kodları
Kod: [Seç]
/*
www.domirobot.com
DC motor joystick kontrol
OCAK 2017
@2017, All Rights Reserved
@2017 Tüm Hakları Saklıdır. */

#include <Servo.h> 
const int pot=A0; 
Servo myservo;   
int potdurum=0;     
int pos = 0;       

void setup(){
  myservo.attach(4);
}
void loop(){
  potdurum=analogRead(pot);
  pos= map(potdurum,0,1023,0,180);
  {
    myservo.write(pos);
  }
}

Download
İhtiyaç duyulması halinde projedosyalarını downlad/potansiyometre ile servo kontrol linkinden indirebilirsiniz.

Servo motor satın al

  • Servo Motor Satın AlServo Motor Satın AlServo Motor Satın Al