dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler - Ortam sıcaklığını internetten izleme

Bu dersimizde ortam sıcaklığını ölçüp internet üzerinden izlemeyi öğreneceğiz.

Gerekli malzeme ve donanımlar:
Arduino uno
ESP8266 wifi modülü
LM35 sıcaklık sensörü
Erkek dişi jumper kablo
thingspeak.com üyeliği
Kablosuz internet bağlantısı
Bilgisayar

İşlem Basamakları

1. Ortamdan gelen sıcaklık verilerini thingspeak.com sitesinde kayıt altında tutacağımız için öncelikle thingspeak.com üyeliği alınır.

2. Siteye üye olunduktan sonra API KEY oluşturmak üzere üst menüden Channels/Mychannels sekmesine tıklanır.


3. Açılan sayfada New Channel butonuna tıklanarak aşağıdaki resimde belirtilen açıklamalar dikkate alınarak form doldurulup Save Channel butonuna tıklanır.


4. Oluşturduğunuz içeriğe ait başlık Channels/Mychannels tıklandığında görüntülenecektir.


5. Buradan Setting tıklayarak aşağıda görüldüğü gibi eklediğiniz bilgilerde düzenlemeler yapabilirsiniz.


6. API Keys tıklayarak bu uygulamaya ait Write API Keyi öğreniyoruz. Bu key arduinoyo program atarken lazım olacak.


7. Ortam sıcaklığının başkaları tarafından da görüntülenebilmesi istiyorsanız Public Wiew tıklayarak açılan sayfanın linkini paylaşabilirsiniz.


8. Arduinoya ve ESP8266'ya program atmak üzere devremizi aşağıdaki şemada görüldüğü gibi kuruyoruz.


Kod: [Seç]
#include <SoftwareSerial.h>
String apiKey = "84GFKTIWK8MJEUZ6";
int lm35Pin = 0;
SoftwareSerial ser(2,3);
void setup() {               
  Serial.begin(115200);
  ser.begin(115200);
  ser.println("AT+RST");
}
void loop() {
    int val = 0;
  val=analogRead(lm35Pin);
  float mv=(val/1023.0)*5000;
  float cel=(mv/10);
  char buf[16];
  String strTemp = dtostrf(cel, 4, 1, buf);
  Serial.println(strTemp);
  String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
  cmd += "184.106.153.149";
  cmd += "\",80";
  ser.println(cmd);   
  if(ser.find("Error"))
  {
    Serial.println("AT+CIPSTART error");
    return;
  }
  String getStr = "GET /update?api_key=";
  getStr += apiKey;
  getStr +="&field1=";
  getStr += String(strTemp);
  getStr += "\r\n\r\n";
  cmd = "AT+CIPSEND=";
  cmd += String(getStr.length());
  ser.println(cmd);
  if(ser.find(">"))
  {
    ser.print(getStr);
  }
  else
  {
    ser.println("AT+CIPCLOSE");
    // alert user
    Serial.println("AT+CIPCLOSE");
  }
  delay(20000); 
}

9. Arduinonun reset pini ile GND arasındaki bağlantıyı tekrar oluşturup aşağıdaki 4 komutu sırayla seri port ekranından ESP8266'ya gönderiyoruz. 4. komut satırını kullanacağınız kablosuz ağ bilgilerini dikkate alarak kendinize göre düzenleyiniz. Her komut gönderiminden sonra seri port ekranından OK geri dönüş bildirimi alınmalıdır.

1. komut:
Kod: [Seç]
AT
2. komut:
Kod: [Seç]
AT+CWMODE=3
3. komut:
Kod: [Seç]
AT+CWLAP
4. komut:
Kod: [Seç]
AT+CWJAP="Kablosuz_Ag_Adi","Kablosuz_Ag_Sifresi"

10. Devre şemasını aşağıdaki hale getirip ortamdan gönderilen sıcaklık verilerini thingspeak.com'dan izleyiniz.

Konuya ait dosyaları buraya tıklayıp download sayfasından indirebilirsiniz.* ESP8266 SATIN AL

Untitled
  • ESP8266 SATIN ALESP8266 SATIN ALESP8266 SATIN AL