dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler: MQ6 Gaz Sensör Uygulaması

MQ6 Gaz Sensör Uygulaması
Bu projemizde MQ6 gaz sensörünün yapısını inceleyip, ortamdaki gaz seviyesi öngörülen bir seviyenin üzerine çıktığında alarm veren bir sistem tasarlayacağız. Alarmın devreye gireceği öngörülen gaz seviyesi devrede bulunan bir potansiyometre ile ayarlanabilmektedir. Ortamdaki gaz seviyesi potansiyometre ile ayarlanan eşik değerin üzerine çıktığında sistem buzzer ile sesli uyarı, bir led ve lcd ile de görsel uyarı vermekteddir. Alarmın devreye gireceği gaz seviyesi ve ortamdaki gaz seviyesi eş zamanlı olarak lcd ekrandan okunabilmektedir. Alarmın devreye girmesiyle beraber bir röle de enerji alarak kontaklarını kapatmaktadır. Bu röle üzerinden alarm devreye girdiğinde arzu edilen bir cihazın ya da ekipmanın çalıştırılması mümkündür.

Amaç
Gaz sensör uygulaması yapma becerisi kazanmak.

Seviye
Orta seviye

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9ATV2uQKHIw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=9ATV2uQKHIw</a>
Video 1: MQ6 Gaz sensörü uygulaması

Fotoğraf 1: MQ6 gaz sensörü uygulaması

Teknik özellikler:
  • Ortamda gaz yokken ya da gaz seviyesi alarmın devreye gireceği eşik değerin altında ise devremiz oratmdaki gaz seviyesi ve alarmın devreye gireceği eşik değerin lcd ekranda yazılan bilgilendirme yazısı haricinde bir çıktı vermemektedir.
  • Devremiz, ortamdaki gaz seviyesi eşik değerin üzerine çıktığında sesli (buzzer) ve görsel (led ve lcd) ikaz verir ve röle enerjilenir.
  • Mevcut röle ile 10 Ampere olan akımları kontrol edebilirsiniz.
  • Ortamdaki gaz seviyesi eşik değerin altına düştüğünde röle enerjisi kesilecek ve sesli ve görsel uyarılar kapanacaktır.

Fotoğraf 2: MQ6 Gaz Sensör
MQ6 Gaz Sensörü

MQ-6, LPG, izobütan, propan gazı algılama sensör kartıdır. 300ppm ve 10000ppm arasında propan tespit eder. Projelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Çalışma Gerilimi: DC 5V
Çalışma Sıcaklığı: -10 / -50 °C
Analog ve dijital olmak üzere 2 çıkışı vardır.
Analog çıkış 0 - 5 Volt aralığındadır.
İsteğe bağlı olarak analog çıkış yerine dijital çıkışı da kullanabilirsiniz.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=A0JxLHRLgmM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=A0JxLHRLgmM</a>
Video 2: MQ6 gaz sensör test
Gaz sensörüne ait dijital çıkışın test edilmesi

Sensöre ait Vcc ve GND uçlarına dc 5Volt uygulanır.

D0 çıkışı ile GND uçları arasına avometre bağlanır.

Ortamda gaz yokken yeşil ledin sönük olduğu ve avometreden 5 Volt okunduğu (lojik 1) gözlenir.

Ortamda gaz varken yeşil ledin yandığı ve avometreden 0Volt okunduğu (lojik 0) gözlenir.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9RQjvR8-geo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=9RQjvR8-geo</a>
Video 3: MQ6 gaz sensör test
Gaz sensörüne ait analog çıkışın test edilmesi

Sensöre ait Vcc ve GND uçlarına dc 5Volt uygulanır.

DA çıkışı ile GND uçları arasına avometre bağlanır.

Ortamda gaz yokken yeşil ledin sönük olduğu ve avometreden 0 Volt okunduğu gözlenir.

Ortamda gaz varken yeşil ledin yandığı ve avometreden 5 Volt okunduğu,ortamdaki gaz azaldıkça okunan değerin sıfıra doğru düştüğü gözlenir.

Şema 1: Fritzing devre şeması

Şema 2: ISIS devre şeması

Arduino kodları
Kod: [Seç]
/*
www.domirobot.com
MQ6 Sensor
OCAK 2017
@2017, All Rights Reserved
@2017 Tüm Hakları Saklıdır. */

int relay=12;
int buzzer=11;
int potansiyometrePin = A0;
int potansiyometreValue = 0;
int potansiyometre=0;
int mq6Pin = A1;
int mq6_voltaj=0;
int mq6=0;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);

void setup() {
  pinMode(relay, OUTPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  lcd.begin(16,2);
}

void loop() {
  mq6_voltaj = analogRead(mq6Pin);
  mq6 = map(mq6_voltaj, 900, 0, 100, 0);
  potansiyometreValue = analogRead(potansiyometrePin);
  potansiyometre = map(potansiyometreValue, 0, 1023, 100, 0);
  delay(10);
  if (mq6 > potansiyometre)
  {
    digitalWrite(relay, HIGH);
    digitalWrite(buzzer, HIGH);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("MQ6:%");
    lcd.print(mq6);
    lcd.print(" ROLE ON");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("AYAR:%");
    lcd.print(potansiyometre);
    delay(100);
  } 
  else
  {
    digitalWrite(relay, LOW);
    digitalWrite(buzzer, LOW);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("MQ6:%");
    lcd.print(mq6);
    lcd.print(" ROLE OFF");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("AYAR:%");
    lcd.print(potansiyometre);
    delay(100);
  }
 }

Malzeme listesi

Download
İhtiyaç duyulması halinde projeye ait dosyaları buraya tıklayıp indirebilirsiniz.
​​

​​

MQ6 Gaz sensörü satın al

  • MQ6 Gaz Sensörü Satın AlMQ6 Gaz Sensörü Satın AlMQ6 Gaz Sensörü Satın Al