dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler - L298N Kızılötesi Motor Kontrol

L298N Kızılötesi Motor Kontrol
Bu projemizde arduino, L298 motor sürücü kartı ve Kızılötesi (Infared-IR) Alıcı Modülü kullanarak 2 motorun yön kontrolünü yapacağız.

Amaç
L298N motor sürücü kartı ve kızılötesi alıcı verici modül kullanarak 2 motorun yön kontrolü yapabilme becerisi kazanmak.

Seviye
Temel seviye

Teknik özellikler
Fotoğrafta görülen uzaktan kumanda aletinin ileri yön tuşuyla motorlar ileri yönde, geri yön tuşuyla geri yönde, sağ ve sol yön tuşlarıyla da motorlar birbirinin tersi yönde hareket ederek kullanılacak olan araca ya da motora sağ ve sol hareket verirler. Motor hareketleri de 16x2 lcd ekrandan izlenebilmektedir.

Fotoğraf 1: Potansiyometre ile servo kontrolü

Şema 1: Fritzing devre şeması

Şema 2: ISIS devre şeması

Malzeme listesi

L298n arduino kodu
Kod: [Seç]
/*
www.domirobot.com
L298N Motor Kontrol
OCAK 2017
@2017, All Rights Reserved
@2017 Tüm Hakları Saklıdır. */

int IN1 = 10;
int IN2 = 11;
int IN3 = 12;
int IN4 = 0;
int receiver = 1;
int IR_pozitif_pin = 2;
int IR_negatif_pin = 3;
#include "IRremote.h"
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
IRrecv irrecv(receiver);
decode_results results;
 
void setup(){
 pinMode(IN1, OUTPUT);
 pinMode(IN2, OUTPUT);
 pinMode(IN3, OUTPUT);
 pinMode(IN4, OUTPUT);
 pinMode(IR_negatif_pin, OUTPUT);
 pinMode(IR_pozitif_pin, OUTPUT);
 digitalWrite(IR_negatif_pin, LOW);
 digitalWrite(IR_pozitif_pin, HIGH);
 irrecv.enableIRIn();
 lcd.begin(16,2);
}
 
void loop(){
  if (irrecv.decode(&results)) {irrecv.resume();}
  if (results.value == 0xFF629D){ileri(); results.value=0;}
  if (results.value == 0xFFA857){geri(); results.value=0;}
  if (results.value == 0xFF22DD){sol(); results.value=0;}
  if (results.value == 0xFFC23D){sag(); results.value=0;}
  if (results.value == 0xFF02FD){dur(); results.value=0;}
  delay (10);
}void ileri(){
 digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, LOW);
 digitalWrite(IN3, HIGH);
 digitalWrite(IN4, LOW);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("iLERi GiT");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("L298N MOTOR KONT");
 delay(20);


void geri(){
 digitalWrite(IN1, LOW);
 digitalWrite(IN2, HIGH);
 digitalWrite(IN3, LOW);
 digitalWrite(IN4, HIGH);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("GERi GiT");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("L298N MOTOR KONT");
 delay(20);


void sol(){
 digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, LOW);
 digitalWrite(IN3, LOW);
 digitalWrite(IN4, HIGH);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("SOLA DON");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("L298N MOTOR KONT");
 delay(20);
}

void sag(){
 digitalWrite(IN1, LOW);
 digitalWrite(IN2, HIGH);
 digitalWrite(IN3, HIGH);
 digitalWrite(IN4, LOW);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("SAG DON");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("L298N MOTOR KONT");
 delay(20);
}

void dur(){
 digitalWrite(IN1, LOW);
 digitalWrite(IN2, LOW);
 digitalWrite(IN3, LOW);
 digitalWrite(IN4, LOW);
  lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("DUR");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("L298N MOTOR KONT");
 delay(20);
}

Download
İhtiyaç duyulması halinde projeye ait dosyaları download/L298n linkinden indirebilirsiniz.

L298N satın al

  • L298N motor sürücü satın alL298N motor sürücü satın alL298N motor sürücü satın al