dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler - HC05 8 Röle Shield

HC05 8 Röle Shield
Bu projemizde Arduino Leonardo R3 ve bluetooth modülü ile 8 adet röleyi android cihazımızdan kontrol edilmesi hakkında bilgiler bulacaksınız.

Amaç
HC05 bluetooth modülü ile kontrol edilen 8 röle arduino shield yapma becerisi kazanmak.

Seviye
Orta seviye

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bLpPSodnvVY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=bLpPSodnvVY</a>
Video 1: HC05 İle 8 Röle Kontrol

Fotoğraf 1: HC05 İle 8 Röle Kontrol Devresi

HC05 Bluetooth modülü
Fotoğraf 2: HC05 Bluetooth Modülü
HC05 Bluetooth modülü
Bluetooth 2,4 – 2,48 GHz ISM bandını kullanan bir haberleşme protokolüdür. Bluetooth modülleri arasındaki iletişim mesafesi eğer arada bir engel yoksa yaklaşık 20 metredir. Bu projemizde HC05 bluetooth modülü kullanacağız. HC-05 hem kendisine gelen bağlantı isteklerine cevap verirken hem de başka Bluetooth cihazlarına bağlantı isteği yollayabilir.

HC-05 özellikleri
 • 2,4 GHz haberleşme frekansı (ISM)
 • Hassasiyet: ≤-80 dBm
 • Çıkış gücü: ≤+4 dBm
 • Asenkron hız: 2,1 MBps / 160 KBps
 • Senkron hız: 1 MBps / 1 MBps
 • Çalışma gerilimi: 1,8 - 3,6 V (Önerilen 3,3 V
 • Akım: 50 mA
 • Kimlik doğrulama ve şifreleme

HC-05 ve Arduino Bağlantısı
Bluetooth modülünün üzerinde VCC, GND, Rx ve Tx olmak üzerine 4 adet pin bulunmaktadır. Bu pinlerden VCC ve GND modülü beslemek için kullanılır. Arduino tarafından yollanan komutlar Bluetooth modülü tarafından alınabilmesi için, Arduino'nun Tx pini Bluetooth modülünün Rx ayağına takılmalıdır. Aynı şekilde Bluetooth'a gelen mesajların Arduino'ya aktarılması için, Arduino'nun Rx pini Bluetooth modülünün Tx pinine takılması gerekmektedir.​

Şema 1: HC05 Arduino Bağlantısı

Şema 2: ISIS Devre Şeması

Şema 3: ARES Baskı Devre Şeması

Şema 4: ARES Baskı Devre Yerleşim Şeması

İşlem basamakları
 • Şema 1'de görüldüğü gibi arduino ile bluetooth arasındaki bağlantıyı yapınız.
 • Şema 2 ve şema 3'ten faydalanarak baskı devre montajını tamamlayınız.
 • Hazırladığınız devreyi arduino pinlerine geçiriniz.
 • Arduino kodunu yükleyiniz.
 • Android cihazınıza android uygulamasını yükleyiniz.
 • Android cihazınızla bluetooth modülü arasında bağlantıyı kurunuz.
 • Arduinoya besleme gerilimi uygulayarak video 1'de görüldüğü gibi uygulamayı çalıştırıp devrenizi test ediniz.

Malzeme listesi

Arduino kodları
Kod: [Seç]
/*
www.domirobot.com
HC05 8 Role Kontrol
Aralık 2016
@2016, All Rights Reserved
@2016 Tüm Hakları Saklıdır. */
int gelen_bilgi;
int relay=13;
int relay2=12;
int relay3=11;
int relay4=10;
int relay5=9;
int relay6=8;
int relay7=7;
int relay8=6;
void setup()
{pinMode(relay, OUTPUT);
pinMode(relay2, OUTPUT);
pinMode(relay3, OUTPUT);
pinMode(relay4, OUTPUT);
pinMode(relay5, OUTPUT);
pinMode(relay6, OUTPUT);
pinMode(relay7, OUTPUT);
pinMode(relay8, OUTPUT);
Serial1.begin(9600);}
void loop(){
  if(Serial1.available()){
      int gelen_bilgi = Serial1.read();
      delay(100);     
      if(gelen_bilgi=='1'){
          digitalWrite(relay,1);}
      if(gelen_bilgi=='0'){
          digitalWrite(relay,0);}   
      delay(100);
      if(gelen_bilgi=='3'){
          digitalWrite(relay2,1);}
      if(gelen_bilgi=='2'){
          digitalWrite(relay2,0);}   
      delay(100);
      if(gelen_bilgi=='5'){
          digitalWrite(relay3,1);}
      if(gelen_bilgi=='4'){
          digitalWrite(relay3,0);}   
      delay(100);
      if(gelen_bilgi=='7'){
          digitalWrite(relay4,1);}
      if(gelen_bilgi=='6'){
          digitalWrite(relay4,0);}   
      delay(100);
      if(gelen_bilgi=='9'){
          digitalWrite(relay5,1);}       
      if(gelen_bilgi=='8'){
          digitalWrite(relay5,0);}   
      delay(100);
      if(gelen_bilgi=='A'){
          digitalWrite(relay6,1);}       
      if(gelen_bilgi=='B'){
          digitalWrite(relay6,0);}   
      delay(100);
      if(gelen_bilgi=='C'){
          digitalWrite(relay7,1);}       
      if(gelen_bilgi=='D'){
          digitalWrite(relay7,0);}   
      delay(100);
      if(gelen_bilgi=='E'){
          digitalWrite(relay8,1);}       
      if(gelen_bilgi=='F'){
          digitalWrite(relay8,0);}   
      delay(100);
      if(gelen_bilgi=='G'){
          digitalWrite(relay,1);
          digitalWrite(relay2,1);
          digitalWrite(relay3,1);
          digitalWrite(relay4,1);
          digitalWrite(relay5,1);
          digitalWrite(relay6,1);
          digitalWrite(relay7,1);
          digitalWrite(relay8,1);}       
      if(gelen_bilgi=='H'){
          digitalWrite(relay,0);
          digitalWrite(relay2,0);
          digitalWrite(relay3,0);
          digitalWrite(relay4,0);
          digitalWrite(relay5,0);
          digitalWrite(relay6,0);
          digitalWrite(relay7,0);
          digitalWrite(relay8,0);}   
      delay(100);}}

Download
Buraya tıklayıp projeye ait dosyaları indirebilirsiniz.

HC05 satınal

 • HC05 satın alHC05 satın alHC05 satın al