dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler - Flex Sensör Uygulaması

Flex Sensör Uygulaması
Bu projemizde flex sensör ile led ve röle uygulaması yapacağız. Flex sensör büküldükçe devremizdeki ledler yanacak, bükülme oranı arzu ettiğimiz bir seviyeye ulaştığında bir röle çekecek. Rölenin çekeceği bükülme seviyesi devre üzerindeki potansiyometre ayarlanarak değiştirilebilir. Rölenin çekeceği bükülme seviyesi ve flex sensörün bükülme seviyesi lcd ekrandan eş zamanlı olarak okunabilmektedir.

Amaç
Flex sensör uygulaması yapma becerisi kazanmak.

Seviye​​
​Orta seviye

Fotoğraf 1: Flex sensor
Flex sensör:
Büküldüğünde direncini değiştiren devre elemanıdır. Bükülme oranı arttıkça direnç değeri o oranda artacaktır.

Flex sensöre bir seri direnç bağlanırsa üazerine düşen gerilim bükülme oranına bağlı olarak değişecektir. Bu gerilimi de arduinonun analog pinlerinden birine uygulayıp okutturursak değişik uygulamalar yapma şansımız olur.
Fotoğraf 2: Flex sensör uygulaması

Fotoğraf 3: Flex sensör uygulaması

Şema 1: Devre şeması - Fritzing çizimi

Şema 2: Devre şeması - ISIS çizimi

Malzeme listesi

Arduino kodları
Kod: [Seç]
/*
www.domirobot.com
Flex Sensor
OCAK 2017
@2017, All Rights Reserved
@2017 Tüm Hakları Saklıdır. */

int relay=13;
int potansiyometrePin = A0;
int potansiyometreValue = 0;
int potansiyometre=0;
int flexPin = A1;
int flex_voltaj=0;
int flex=0;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(4, 5, 0, 1, 2, 3);

void setup() {
  pinMode(relay, OUTPUT);
  lcd.begin(16,2);
  for (int i=6; i<13; i++){pinMode (i, OUTPUT);}
}

void loop() {
  flex_voltaj = analogRead(flexPin);
  flex = map(flex_voltaj, 570, 826, 100, 0);
  potansiyometreValue = analogRead(potansiyometrePin);
  potansiyometre = map(potansiyometreValue, 0, 1023, 100, 0);
  delay(10);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("FLEX:");
  lcd.print(flex);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("AYAR:");
  lcd.print(potansiyometre);
  delay(100);
  for (int i=4; i<13; i++){digitalWrite(i, LOW);}
  int flexRead = map(analogRead(flexPin), 570, 826, 12, 6);
  int ledPin = constrain(flexRead, 6, 12);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  if (flex > potansiyometre)digitalWrite(relay, HIGH);
  else digitalWrite(relay, LOW); 
}

Download
Gerek duyulması halinde projeye ait dosyaları buraya tıklayıp indirebilirsiniz.

Flex sensör satın al

  • Flex Sensör Satın AlFlex Sensör Satın AlFlex Sensör Satın Al