dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler - Dimmer

Bu projemizde cep telefonu ile bir lambanın parlaklığını ayarlamayı öğreneceğiz.

Amaç:
Bluetooth bağlantısı kullanarak cep telefonu ile lambanın parlaklığını ayarlama becerisi kazanmak.

Seviye:
Orta seviye

Malzeme listesi:

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6U6Lj4lIp-8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=6U6Lj4lIp-8</a>
Video 1: Devreye ait uygulama videosu

Fotoğraf 1:Devrenin tamamlanmış hali

Şema 1: ISIS devre şeması

Şema 2: Fritzing devre şeması

Resim 1: Devreye ait android uygulaması arayüzü

Teknoloji:
Dimmer uygulamalarında triyakın geytine ugulanan AC tetikleme sinyali A2 terminaline uygulanan AC besleme gerilimine nazaran faz gecikmeli olarak verilir. Gecikme oranı potansiyometre ayarlanarak devredeki kondansatörün şarz olma süresi değiştirilerek yapılır. Kondansatör uçlarındaki gerilim diyak iletim gerilimine ulaştığında kondansatör geyt - A1 üzerinden deşarz olarak triyakı tetikler. Her alternansın sonunda triyak yalıtama geçer ve bu süreç sonsuza dek devam eder.

Daha ayrıntılı bilgi almak ve sorularınız için forum sitemizde açılmış olan konuya ileti bırakabilirsiniz.

Dimmer devresi arduino kodları:
Kod: [Seç]
#include <Servo.h> 
Servo myservo;     
int gelen_bilgi;     

void setup(){
  myservo.attach(11); // Servomuzu bağlayacağımız pini belirledik.
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
   if(Serial.available())
    {
      int gelen_bilgi = Serial.read();
      delay(50); 
      Serial.println(gelen_bilgi);
      myservo.write(gelen_bilgi);
    }
}

Proje ait download dosyaları:
İhtiyaç duyulması halinde projeye ait arduino, proteus, fritzing ve android uygulamsına ait dosyaları buraya tıklayıp indirebilirsiniz.

Servo motor satın al

  • Servo Motor Satın AlServo Motor Satın AlServo Motor Satın Al

Arduino uno R3 satın al

  • Arduino uno R3<br /> satın alArduino uno R3<br /> satın alArduino uno R3<br /> satın al

HC05 satınal

  • HC05 satın alHC05 satın alHC05 satın al