dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler: Arduino İle LCD Kullanımı

Arduino ile LCD kullanımı
Bu yazımızda arduino ile 16x2 LCD ekran kullanımı hakkında bilgiler bulacaksınız.

Amaç
Amacımız arduino ile LCD ekrana yazı yazma  yapabilme  becerisini  kazanmak.

Seviye
Temel seviye

Fotoğraf 1 : Arduino İle LCD Kullanımı

Fotoğraf 2 : 16x2 LCD Pinleri

Tablo 1: 16x2 LCD Pinleri

Şema 1 : Arduino Bağlantı Şeması

Şema 2 : ISIS Şeması

LCD Pinleri Fonksiyonları​
 1) Vss Toprak (Ground)
 2) Vcc +5 V
 3) VEE Kontrast
 4) RS Register Select
 5) RW Read / Write
 6) E Enable
 7 - 14) D0 - D7 Data girişleri
 15) BL+ Arka panel ışığı pozitif ucu
 16) BL - Arka panel ışığı negatif ucu

Arduino kodu
Kod: [Seç]
/*
www.domirobot.com
16x2 LCD Ekran
Aralık 2016
@2016, All Rights Reserved
@2016 Tüm Hakları Saklıdır. */

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);


void setup()
{
  lcd.begin(16,2);
}

void loop()
{
    lcd.clear(); 
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("   domiRobot   "); 
    lcd.setCursor(0,1);                           
    lcd.print("  ARALIK 2016   "); 
    delay(2000);
}

Malzeme listesi

Download
Gerek duyulması halinde projeye ait dosyaları buraya tıklayıp indirebilirsiniz.

16x2 LCD Ekran satın al

  • 16x2 LCD Ekran Satın Al16x2 LCD Ekran Satın Al16x2 LCD Ekran Satın Al