dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler: 5110 LCD Ekran Kullanımı

5110 LCD Ekran Kullanımı
Bu dersimizde nokia5110 ekranına arduino ile yazı ve resim yazdırma olayını öğreneceğiz.​

Amaç
Arduino ile 5110 LCD ekran kullanma becerisi kazanmak.

Seviye
Temel seviye

Nokia 5110 lcd ile arduino arasındaki bağlantılar:
Tablo 1: Nokia 5110 Arduino bağlantısı

Arduino 5110 kütüphanesinin eklenmesi
Nokia 5110 lcd ekranı arduino ile beraber kullanabilmek için 5110 kütüphanesini arduino programımıza eklememiz gerekiyor. Söz konusu kütüphaneyi sayfanın altındaki download linkinden ya da kütüphane yapımcısının sitesinden indirebilirsiniz.

Kütüphanemizi indirdikten sonra aşağıdaki resimde görüldüğü şekilde kütüphane dosyamızı çağırıp arduino programımıza ekliyoruz. Bu işlemi her uygulama için ayrı ayrı yapmamıza gerek yok. Bir kere eklendi mi tamamdır.

Resim 1: Kütüphanenin eklenmesi

Nokia 5110 LCD kütüphanesi komutları
Resim 2: 5110 LCD komutları

Ekrana resim yazdırma
Ekrana resim yazdırmak için öncelikle internetten bmp uzantılı bir resim buluyoruz. Paintte de kendiniz hazırlayabilirsiniz. Daha sonra bu resimi LCD Assitant programı ile c uzantılı olacak şekilde kaydedip arduinoprojemizin bulunduğu klasöre atıyoruz.

​İlgili proje dosyamız açıldığında bu c uzantılı dosya program sekmesinde görüntülenecektir.

Resim 3: Ekrana resim yazdırma

Resim 4: Ekrana resim yazdırma

Kodlarda düzenleme
4'lü gruplar halinde verilen kodların üzerinde yazan satırlardaki kodları aşağıdaki kodlarla değiştiriyoruz. Bu örnekte c uzantılı dosyamızın adı arduino5110 olduğundan 2. satırdaki arduino5110 yazısına dikkat ediniz. Bu bölümü kendinize göre düzenleyiniz.

Kod: [Seç]
#include <avr/pgmspace.h>
const unsigned char arduino5110 [] PROGMEM={​

Arduino kodları
Kod: [Seç]
#include <LCD5110_Basic.h> // LCD kütüphanesi eklendi
extern uint8_t SmallFont[];
LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12); // CD pinlerinin hangi Arduino pinlerine bağlı olduğunu belirtiyoruz
extern uint8_t arduino5110[]; // Eklemek istediğimiz resimi belirttik
void setup()
{
  pinMode(7, OUTPUT); // LCD ekranın arkaplan aydınlatmasına giden pini çıkış olarak ayarlıyoruz
  digitalWrite(7,HIGH); // Ekrana aydınlatıldı
  myGLCD.InitLCD(); // Ekranı başlatıldı
  myGLCD.setContrast(70); //0 ila 127 arası bir değer verilebilir
}
void loop()

    myGLCD.clrScr(); //Ekranı temizliyoruz.
    myGLCD.drawBitmap(0, 0, arduino5110, 84, 48); //Resmi çizildi.
    delay(1000); //1 sn bekle   
    myGLCD.clrScr(); //Ekranı temizliyoruz
    myGLCD.setFont(SmallFont);
    myGLCD.print("TEMRINLERIM", CENTER, 12);
    myGLCD.print(".ORG", CENTER, 18);
    myGLCD.print("05443420138", CENTER, 36);
    delay(1000); // 1 sn bekle
}

Download
İhtiyaç duyulması halinde projeye ait dosyaları buraya tıklayıp indirebilirsiniz.

Nokia 5110 lcd ekran satın al

  • 5110 LCD Ekran Satın Al5110 LCD Ekran Satın Al5110 LCD Ekran Satın Al