dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler - 1Sheeld Toogle Buton Uygulaması

1Sheeld Toogle Buton Uygulaması
Bu projemizde 0-9 arası ileri sayıcı uygulaması yapmayı öğreneceğiz.

Amaç
Android cihaz üzerinden sayıcı uygulaması yapma becerisi kazanmak.

Seviye
Orta seviye

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gYXNMMoa7c4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=gYXNMMoa7c4</a>
Video 1: 1Sheeeld sayıcı uygulaması

Fotoğraf 1: 1Sheeeld sayıcı uygulaması

Şema 1: Fritzing çizimi

Şema 2: ISIS devre şeması

Malzeme listesi
Tüm malzemeleri malzeme isimlerine tıklayarak temin edebilirsiniz.

İşlem basamakları
  • 1Sheeld uygulamasını android cihazınıza kurunuz.
  • 1sheeld kütüphanesini ekleyiniz.
  • 1Sheeld pinlerini arduinonun header pinlerine geçiriniz.
  • Devreye besleme gerilimi uygulayınız.
  • 1Sheeld üzerindeki led flash yapacaktır.
  • 1sheeld ile android cihaz arasında bluetooth bağlantısını kurunuz. (şifre 1234)
  • Bağlantı sağlandığında 1sheeld üzerindeki led devamlı yanacaktır.
  • Sayıcı uygulamasını başlatınız.
  • Cihaz ya da devre üzerindeki butona basıldığında video 1'de görüldüğü gibi 7 segment displeyden sayıcının 0-9 ileri saydığı izlenmelidir.

1Sheeld toogle buton uygulaması arduino kodları
Kod: [Seç]
/* Seven segment pins. */
int segmentA = 2;
int segmentB = 3;
int segmentC = 4;
int segmentD = 5;
int segmentE = 6;
int segmentF = 7;
int segmentG = 8;

/* A name for the button on pin 12. */
int buttonPin = 12;
/* Define a two dimensional array for the values of the numbers from 0 to 9. */
byte sevenSegmentDigits[10][7] = { { 1,1,1,1,1,1,0 },  // = 0
                                   { 0,1,1,0,0,0,0 },  // = 1
                                   { 1,1,0,1,1,0,1 },  // = 2
                                   { 1,1,1,1,0,0,1 },  // = 3
                                   { 0,1,1,0,0,1,1 },  // = 4
                                   { 1,0,1,1,0,1,1 },  // = 5
                                   { 1,0,1,1,1,1,1 },  // = 6
                                   { 1,1,1,0,0,0,0 },  // = 7
                                   { 1,1,1,1,1,1,1 },  // = 8
                                   { 1,1,1,1,0,1,1 }   // = 9
                               };

void setup()
{
  /* Set the button pin as input. */
  pinMode(buttonPin,INPUT);
  /* Set 7 pins of Arduino as output. (from 2 till 8) */
  pinMode(segmentA,OUTPUT);
  pinMode(segmentB,OUTPUT);
  pinMode(segmentC,OUTPUT);
  pinMode(segmentD,OUTPUT);
  pinMode(segmentE,OUTPUT);
  pinMode(segmentF,OUTPUT);
  pinMode(segmentG,OUTPUT);
}

void loop()
{
  if (digitalRead(buttonPin) == HIGH)
  {
      for (int count = 0 ; count < 10 ; count++)
      {
        delay(1000);
        int pin = 2;
        /* Output the digit to the seven segment. */
        for (int digit = 0 ; digit < 7; digit++)
           { 
              digitalWrite(pin,sevenSegmentDigits[count][digit]);
              pin++;
           }
      }
  }
}

Download
İhtiyaç duyulması halinde projeye ait dosyaları download bölümünden indirebilirsiniz.
Güncel android uygulamasını buraya tıklayıp indirebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzun özelliklerini arduinoya taşıyın

  • 1sheeld satın al1sheeld satın al1sheeld satın al