dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler - 1Sheeld Buzzer

1Sheeld Buzzer
Bu projemizde bluetooth bağlantısı kullanarak bir butona tıklandığında android cihazdan buzzer ikazı almayı öğreneceğiz.

Amaç
Butona basılmasıyla android cihazdan buzzer ikazı alma becerisi kazanmak.

Seviye
Orta seviye

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tsv34qdJpAc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=tsv34qdJpAc</a>
Video 1: 1Sheeeld Buzzer

Fotoğraf 1: Devrenin kurulmuş hali

Şema 1: Fritzing çizimi

Şema 2: ISIS devre şeması

Resim 1: Android uygulaması
Resim 2: Android uygulaması

Malzeme listesi
Tüm malzemeleri malzeme isimlerine tıklayarak temin edebilirsiniz.

İşlem Basamakları
  • 1Sheeld uygulamasını android cihazınıza kurunuz.
  • 1sheeld kütüphanesini ekleyiniz.
  • 1Sheeld pinlerini arduinonun header pinlerine geçiriniz.
  • Devreye besleme gerilimi uygulayınız.
  • 1Sheeld üzerindeki led flash yapacaktır.
  • 1sheeld ile android cihaz arasında bluetooth bağlantısını kurunuz. (şifre 1234)
  • Bağlantı sağlandığında 1sheeld üzerindeki led devamlı yanacaktır.
  • Buzzer uygulamasını başlatınız.
  • Devre üzerindeki butona basıldığında video 1'de görüldüğü gibi led yanacak ve eşzamanlı olarak android cihazdan buzzer ikaz sesi duyulacaktır.

1Sheeld buzzer arduino kodu
Kod: [Seç]
#define CUSTOM_SETTINGS
#define INCLUDE_BUZZER_SHIELD
#include <OneSheeld.h>
int buttonPin = 12;
int ledPin = 13;
void setup()
{
  OneSheeld.begin();
  pinMode(buttonPin,INPUT);
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
}
void loop()
{
  if(digitalRead(buttonPin) == HIGH)
  {
    Buzzer.buzzOn();
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
  }
  else
  {
    Buzzer.buzzOff();
    digitalWrite(ledPin,LOW);
  }
}

Akıllı telefonunuzun özelliklerini arduinoya taşıyın

  • 1sheeld satın al1sheeld satın al1sheeld satın al