dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler - 1Sheeld Accelerometer Uygulaması

1Sheeld Accelerometer Uygulaması
Bu projemizde 1Sheeld Accelerometer uygulaması yapacağız. Projede android cihazın pozisyonu video 1'de görüldüğü gibi ledlerle simüle edilmektedir.

Amaç
1Sheeld ile eğim sensörü uygulaması yapabilme becerisi kazanmak.

Seviye
Orta seviye

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=GnB8pQKIOpU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=GnB8pQKIOpU</a>
Video 1: 1Sheeeld accelometer uygulaması

Fotoğraf 1: 1Sheeeld acelerometer uygulaması

Şema 1: Fritzing çizimi

Şema 2: ISIS devre şeması

Malzeme listesi
Tüm malzemeleri malzeme isimlerine tıklayarak temin edebilirsiniz.

İşlem basamakları
 • 1Sheeld uygulamasını android cihazınıza kurunuz.
 • 1sheeld kütüphanesini ekleyiniz.
 • Uygulamaya ait kodlamayı arduinoya yükleyiniz.
 • Şema 1 ve şema 2'de gösterildiği gibi devreyi kurunuz.
 • 1Sheeld pinlerini arduinonun header pinlerine geçiriniz.
 • Devreye besleme gerilimi uygulayınız.
 • 1Sheeld üzerindeki led flash yapacaktır.
 • 1sheeld ile android cihaz arasında bluetooth bağlantısını kurunuz. (şifre 1234)
 • Bağlantı sağlandığında 1sheeld üzerindeki led devamlı yanacaktır.​
 • Accelometer uygulamasını başlatınız.
 • Cihazınıza eğim vererek ledlerin verdiği tepkileri gözlemleyiniz.

1sheeld accelorometer kodları
Kod: [Seç]
/*
www.domirobot.com
Accelerometer
Mart 2017
@2017, All Rights Reserved
@2017 Tüm Hakları Saklıdır. */

#define CUSTOM_SETTINGS
#define INCLUDE_ACCELEROMETER_SENSOR_SHIELD
#include <OneSheeld.h>
float x, y, z;
int solPin = 13 ;
int sagPin = 12 ;
int ileriPin = 11 ;
int geriPin = 10 ;
void setup() {
  OneSheeld.begin();
  pinMode(solPin,OUTPUT);
  pinMode(sagPin,OUTPUT);
  pinMode(ileriPin,OUTPUT);
  pinMode(geriPin,OUTPUT);
}

void loop() {
  x=AccelerometerSensor.getX();
  y=AccelerometerSensor.getY();
  z=AccelerometerSensor.getZ();
  if (x>1)  {digitalWrite(solPin,HIGH);}
  else{digitalWrite(solPin,LOW);}

  if (x<-1) {digitalWrite(sagPin,HIGH);}
  else {digitalWrite(sagPin,LOW);} 

  if (y<-1) {digitalWrite(ileriPin,HIGH);}
  else {digitalWrite(ileriPin,LOW);}   

  if (y>1) {digitalWrite(geriPin,HIGH);}
  else {digitalWrite(geriPin,LOW);} 
}

Download
İhtiyaç duyulması halinde projeye ait dosyaları download bölümünden indirebilirsiniz.
Güncel android uygulamasını buraya tıklayıp indirebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzun özelliklerini arduinoya taşıyın

 • 1sheeld satın al1sheeld satın al1sheeld satın al