dominoFiber     domiRobot     Forum


Projeler - Keyboard Led Kontrol Uygulaması

1Sheeld Keyboard Led Kontrol Uygulaması
Bu projemizde 1Sheeld keyboard uygulaması ile led kontrolü yapacağız. Cep telefonu klavyesinde önceden belirlenmiş karekterler tuşlandığında ledlerin yanıp sönmesi sağlanmıştır.

Amaç
1Sheeld ilekeyboard uygulaması yapabilme becerisi kazanmak.

Seviye
Orta seviye

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=2SJY8IpQwPc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=2SJY8IpQwPc</a>
Video 1: 1Sheeeld keyboard uygulaması

Fotoğraf 1: 1Sheeeld keyboard uygulaması

Şema 1: Fritzing çizimi

Şema 2: ISIS devre şeması

Fotoğraf 2: Uploading mode

Fotoğraf 3: Operating mode

İşlem basamakları
 • Bu uygulamada arduino, cep telefonu ve 1sheeld haricinde ayrıca bir modül ya da kompenente ihtiyaç yoktur.
 • 1Sheeld uygulamasını android cihazınıza kurunuz.
 • 1sheeld kütüphanesini ekleyiniz.
 • Uygulamaya ait kodlamayı arduinoya yükleyiniz. Yükleme yaparken 1sheeld üzerindeki swich uploading mode konumunda olmaldır.​
 • 1Sheeld pinlerini arduinonun header pinlerine geçiriniz.
 • 1sheeld üzerindeki swichi operating mode konumuna alınız.
 • Devreye besleme gerilimi uygulayınız.
 • 1Sheeld üzerindeki led flash yapacaktır.
 • 1sheeld ile android cihaz arasında bluetooth bağlantısını kurunuz. (şifre 1234)
 • Bağlantı sağlandığında 1sheeld üzerindeki led devamlı yanacaktır.​
 • Video 1'de görüldüğü gibi keyboard uygulamasını başlatınız.
 • Kırmızı ledi yakmak için K, sarı ledi yakmak için S, yeşil ledi yakmak için Y karekterlerini tuşlayıp ledleri gözlemleyiniz. H tüm ledleri yakar. Diğer karekterler lendleri söndürür.

1Sheeld keyboard led kontrol arduino kodları
Kod: [Seç]
/*
www.domirobot.com
Accelerometer
Mart 2017
@2017, All Rights Reserved
@2017 Tüm Hakları Saklıdır. */
#define CUSTOM_SETTINGS
#define INCLUDE_KEYBOARD_SHIELD
#include <OneSheeld.h>
int ledRed    = 13;   
int ledYellow = 12; 
int ledGreen  = 11;   
void setup()
{
  OneSheeld.begin();
  pinMode(ledRed,OUTPUT);
  pinMode(ledYellow, OUTPUT);
  pinMode(ledGreen, OUTPUT);
  AsciiKeyboard.setOnButtonChange(&keyboardFunction);
}
void loop()
{}
void  keyboardFunction(char data)
{
  if(data == 'K')
  {
    digitalWrite(ledRed,HIGH);
  }
  else if(data=='S')
  {
    digitalWrite(ledYellow,HIGH);
  }
  else if(data == 'Y')
  {
    digitalWrite(ledGreen,HIGH);
  }
  else if(data == 'D')
  {
    digitalWrite(ledRed, LOW);
    digitalWrite(ledYellow, LOW);
    digitalWrite(ledGreen, LOW);
  }
  else if(data == 'H')
  {
    digitalWrite(ledRed, HIGH);
    digitalWrite(ledYellow, HIGH);
    digitalWrite(ledGreen, HIGH);
  }
  else
  {
    digitalWrite(ledRed, LOW);
    digitalWrite(ledYellow, LOW);
    digitalWrite(ledGreen, LOW);
  }
}

Download
İhtiyaç duyulması halinde projeye ait dosyaları download bölümünden indirebilirsiniz.
Güncel android uygulamasını buraya tıklayıp indirebilirsiniz.


Akıllı telefonunuzun özelliklerini arduinoya taşıyın

 • 1sheeld satın al1sheeld satın al1sheeld satın al